คณะกรรมการเก็บข้อมูลผู้บริหารฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเก็บข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

6080541001133 40920975 41126651 4105671740897069