ประชุมชี้แจงจัดซื้อจัดจ้าง E-GP

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย สมเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมชี้แจงจัดซื้อจัดจ้าง E-GP ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

3939396_n  672_n  39394 39392432_n