ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเป้าเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านป่าเป้า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา

350735043506350535093503