ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี

3516 35153514 35133512 3511