ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจอมทองเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อสำรวจอัตรากำลังหลังเกษียณว่ามีความพร้อมในด้านบุคลากรสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ณ โรงเรียนบ้านจอมทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม #ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานาโพธิ์หนองแวง

3477 3483 3482 3481 3480 3479