ประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตฯ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.มค.๓ , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สพท. ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตฯ  และเพื่อรับการประเมิน  ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและทันตามกำหนด ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

4048_n9680_n4352_n8416_n8416_n5792_n