อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ NEW DLTV

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อจัดการเรียนการสอน ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

6032_n77718 8800_n  20960_n 9536_n 70912_n