ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0021 46881ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0019 ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0012 ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0015 ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0018 ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0009 ประชุมแผนฯ_๑๘๑๐๒๒_0010