ร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ปี๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอศิตา อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

78631165979 165981165986  165983165987