ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสู่ “ปีแห่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเด็กปฐมวัย” ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องรีสอร์ท อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0049 - Copyประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0007 ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0008 - Copyประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0020 - Copy ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0023 - Copyประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0043 - Copy ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0046 - Copyประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0056 - Copyประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0004ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0002ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0003ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0007ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0006ประชุมเชิงปฏิบัติการ_๑๘๑๐๒๖_0005