ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระยะ ๕ ปี ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_22697016_๑๘๑๐๒๙_0012 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_22697016_๑๘๑๐๒๙_0002 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_22697016_๑๘๑๐๒๙_0006 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_22697016_๑๘๑๐๒๙_0010 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_22697016_๑๘๑๐๒๙_0011 oc4f8ea7bd13dcd47ef5f83749ef620a0_22697016_๑๘๑๐๒๙_0001