อบรมนักการภารโรงด้านการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม(DLTV)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สพป.มหาสารคาม เขต 3 โดยนายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป้นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงระบบโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อจัดการเรียนการสอน
ให้กับนัการภารโรง โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV จำนวน 99 โรงเรียน ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0035อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0001 อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0008  อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0058 อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0070อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0028อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0051อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0061อบรม NewDLTV ภารโรง​_๑๘๑๐๒๖_0067