สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต

สพฐ เสริมสร้างสังคม

      %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3