ผลงานทางวิชาการ
 • วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม     

  ผอ.นิเทศ รร.บ้านวังโพน

  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม     

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  ผอ.นิเทศ รร.ไทยรัฐวิทยา 17

  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ รงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  ผอ.นิเทศ รร.บ้านหนองซอน

  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ รงเรียนบ้านหนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านขีหนองจิก อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  ผอ.นิเทศ รร.บ้านขีหนองจิก

  วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกนิเทศติดตาม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สพป.มค.๓ (ครั้งที่ ๑) ได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมตามบริบทของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านขีหนองจิก อ. เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 9 […]

  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

  เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    ประจำงวด 1 ถึง 6 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 8 ปี 2017    ประจำงวด 1 ถึง 9 […]

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน มอบอาคารรวมน้ำใจ “รวมใจ..สร้างฝันวันใหม่” ณ โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยมี นางรัตนา ยศกำธร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้การต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ในครั้งนี้

  มอบอาคารรวมน้ำใจ “รวมใจ..สร้างฝันวันใหม่”

  วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียน มอบอาคารรวมน้ำใจ “รวมใจ..สร้างฝันวันใหม่” ณ โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยมี นางรัตนา ยศกำธร ผอ.โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน ให้การต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ในครั้งนี้

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  หัวข้อกิจกรรมเด่น พุธเช้าข่าวโรงเรียน   1).ห้องสมุดคลองขวางส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด   2).ความโดดเด่นในกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม.เขต1     3).What’s the […]

  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

  วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์  แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  หัวข้อกิจกรรมเด่น พุธเช้าข่าวโรงเรียน   1).ห้องสมุดคลองขวางส่งเสริมรักการอ่าน โรงเรียนคลองขวาง สพป.ตราด   2).ความโดดเด่นในกิจกรรมกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม.เขต1     3).What’s the […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย นายสุธี แสงปัดสา นิติกรชำนาญการพิเศษ นางวิไลวรรณ์ ชินกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นายวิระ โสธิฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อประกอบการจัดทำประมาณการ เสนอของบประมาณ จำนวน ๑๖ โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓  

  ตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม

  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ ประกอบด้วย นายสุธี แสงปัดสา นิติกรชำนาญการพิเศษ นางวิไลวรรณ์ ชินกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ นายวิระ โสธิฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ออกตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อประกอบการจัดทำประมาณการ เสนอของบประมาณ จำนวน ๑๖ โรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓  

  Continue Reading...

 •   นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางไพลดา อวิรุทธพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   นายศักดิ์สิทธิ เกษวงษา กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายนิคม ไวบรรเทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย นายสำเร็จ รักษาเคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร การศึกษา นางชลธิชา บุพชาติ […]

  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

    นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานกรรมการ นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี กรรมการผู้แทนผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ นางไพลดา อวิรุทธพานิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   นายศักดิ์สิทธิ เกษวงษา กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน นายนิคม ไวบรรเทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย นายสำเร็จ รักษาเคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหาร การศึกษา นางชลธิชา บุพชาติ […]

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)   นางกัณณภัสร์ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)  

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคม นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)   นางกัณณภัสร์ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคล(ชก.)  

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3 นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ   นางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา(ชก.) นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา(ชก.) นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางสาวสุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางจิรพันธ์ ผิวขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มค.3

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3 นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ   นางสาวสุดคนึง ศิริงาม นักวิชาการศึกษา(ชก.) นายณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา(ชก.) นางสาวปิยนันท์ รักขันแสง นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางสาวสุภาวดี แสนภักดี นักวิชาการศึกษา(ปก.) นางจิรพันธ์ ผิวขำ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ […]

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.มค.3

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายสง่า โทผาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ (ชพ.) นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำ ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายกิตติพงษ์ ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางพิมพ์พิศา ผลสว่าง ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายจเด็จ ทัศวงษา ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นางสุมาลี มาลาหอม ศึกษานิเทศก์(ชพ.) นายศักดิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชร ศึกษานิเทศก์ […]

  Continue Reading...

 • นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายอภิรักษ์ มูลสาร นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)   นายสุธี แสงปัดสา นิติกร(ชพ.)   นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกร (ชพ.) นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) นายอังคาร กองอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวนัจรียาภรณ์ ภักดีกำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มค.3

  นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มค.3   นายอภิรักษ์ มูลสาร นักทรัพยากรบุคคล(ชพ.)   นายสุธี แสงปัดสา นิติกร(ชพ.)   นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกร (ชพ.) นางสาวขวัญณภัทร ภาชนะวรรณ นักทรัพยากรบุคคล(ปก.) นายอังคาร กองอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวนัจรียาภรณ์ ภักดีกำจร เจ้าหน้าที่ธุรการ  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญานการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวรหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญานการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวรหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนแวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี คณะผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจง ดังนี้ ๑. นายอภิรักษ์ มูลสาร รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกรชำนาญการ ๓. นายบุญเย็น […]

  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๐/๒๕๖๐)

  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนแวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี คณะผู้เข้าร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจง ดังนี้ ๑. นายอภิรักษ์ มูลสาร รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ๒. นางสาวนุจรีย์ จันคง นิติกรชำนาญการ ๓. นายบุญเย็น […]

  Continue Reading...