ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วม(Evaluation Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ เป็นประธาน ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ ดร.ภมิพัทธ เรืองเหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑ กรรมการ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ผอ.เขต

  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วม(Evaluation Team)ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ เป็นประธาน ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และ ดร.ภมิพัทธ เรืองเหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต ๑ กรรมการ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมเข้ากลุ่ม PLC ส่วนที่ ๑ การพัฒนาครู TEPE Online หลักสูตรครูผู้ช่วย ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ โดยมี ประธาน/ผู้พัฒนาฯ/กรรมการ/แอดมินเขต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  ประชุมเข้ากลุ่ม PLC ส่วนที่ ๑ การพัฒนาครู TEPE

  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประชุมเข้ากลุ่ม PLC ส่วนที่ ๑ การพัฒนาครู TEPE Online หลักสูตรครูผู้ช่วย ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ โดยมี ประธาน/ผู้พัฒนาฯ/กรรมการ/แอดมินเขต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

  ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน)ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สพฐ.ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม […]

  พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สพฐ.ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๐ มิ.ย ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง อ.เชียงยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหัน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง

  วันที่ ๒๐ มิ.ย ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต๓ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง อ.เชียงยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหัน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า

  วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา วังมัจฉา อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา วังมัจฉา

  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา วังมัจฉา อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย  

  การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต ๑ อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

  ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต ๑

  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะกลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน สพป.หนองคาย เขต ๑ อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

  Continue Reading...

 • นที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะกลุ่มอำนวยการ อ. เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

  ศึกษาดูงาน สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑

  นที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ และคณะกลุ่มอำนวยการ อ. เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง ณ โรงเรียนวังยาววิทยายน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง ณ โรงเรียนวังยาววิทยายน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์

  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์ ณ โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ กำกับและติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  ประชุมคณะกรรมการตรวจฯการดำเนินงานนโยบายรัฐบาล

  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ กำกับและติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  

  การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก

  วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป. มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก ณ โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน อ.โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม  

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจทีมนักการภารโรงศูนย์เชียงยืนเสือเฒ่าที่เสียสละเวลาสร้างบ้านให้นักเรียนที่เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง อยู่ด้วยกัน ๓ คนพี่น้อง ไม่มีที่อยู่อาศัย ในการนี้ ท่านชัยณรงค์ แสงคำยังบริจาคกระเบื้องสำหรับปูพื้นให้บ้านนักเรียนในครั้งนี้ และ กำลังประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้นักเรียนดังกล่าว ณ บ้านโคกข่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  ผอ.เขตเยี่ยมให้กำลังใจทีมภารโรงสร้างบ้านให้นักเรียน

  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจทีมนักการภารโรงศูนย์เชียงยืนเสือเฒ่าที่เสียสละเวลาสร้างบ้านให้นักเรียนที่เดือดร้อน ถูกทอดทิ้ง อยู่ด้วยกัน ๓ คนพี่น้อง ไม่มีที่อยู่อาศัย ในการนี้ ท่านชัยณรงค์ แสงคำยังบริจาคกระเบื้องสำหรับปูพื้นให้บ้านนักเรียนในครั้งนี้ และ กำลังประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้นักเรียนดังกล่าว ณ บ้านโคกข่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  

  Continue Reading...