ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีเลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้ดูแลระบบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา(ADMIN) เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม    

  ประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตฯ ครั้งที่ 68

  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีเลขาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้ดูแลระบบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา(ADMIN) เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม    

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว(ปฏิบัติหน้าที่สอน) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  เตรียมอบรมพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว(ปฏิบัติหน้าที่สอน) ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกเยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการปฐมวัย(อนุบาล ๑-๓) โดยมีโรงเรียนบ้านไพศาล และชมรมปฐมวัย เป็นตัวแทน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น   

  เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกเยี่ยมให้กำลังใจการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย Share and Learn ร้อยแก่นสารสินธุ์” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการปฐมวัย(อนุบาล ๑-๓) โดยมีโรงเรียนบ้านไพศาล และชมรมปฐมวัย เป็นตัวแทน  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น   

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

  วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการฯ และ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหลักเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๑ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

  สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย

  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการฯ และ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหลักเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๑ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ มอบหมายให้ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ ๑ ขั้น ๒ ตามใบกิจกรรมการทดลองใหม่ เรื่องน้ำ(Water) เทคโนโลยี(Technology) การเรียนรู้แบบ Learning Spiral และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ […]

  การเรียนรู้แบบ Learning Spiral

  วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ มอบหมายให้ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นที่ ๑ ขั้น ๒ ตามใบกิจกรรมการทดลองใหม่ เรื่องน้ำ(Water) เทคโนโลยี(Technology) การเรียนรู้แบบ Learning Spiral และการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การประชุมโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ เป็นประธานการประชุมโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “พลังเด็ก พลังเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับ นักเรียน ในสังกัด จาก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑๓๐ คน ณ ค่าย โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และสร้างเสริมกระบวนการทักษะชีวิตให้กับ นักเรียนกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาในสังกัดเพื่อให้ดำรงตนอย่างเหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับสังคม […]

  พลังเด็ก พลังเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด

  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “พลังเด็ก พลังเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับ นักเรียน ในสังกัด จาก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑๓๐ คน ณ ค่าย โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และสร้างเสริมกระบวนการทักษะชีวิตให้กับ นักเรียนกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนาในสังกัดเพื่อให้ดำรงตนอย่างเหมาะสมตามวัย และอยู่ร่วมกับสังคม […]

  Continue Reading...

 • วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ ๖ More for improving English Competency และการถอดบทเรียนครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

  ๖ More for improving English Competency

  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคามเขต ๓ เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบ ๖ More for improving English Competency และการถอดบทเรียนครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค Boot Camp ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านดินวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจครั้งที่๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  คัดเลือกครูดีในดวงใจครั้งที่๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒

  วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายปัญญา สาระกุมาร รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจครั้งที่๑๖ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC) ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  (PLC) ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน

  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC) ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC) ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  PLCร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

  วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ(PLC) ร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...

 •   เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

  เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

  Continue Reading...

 • วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายให้ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเตรียมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบหมายให้ นายสง่า โทผาวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเตรียมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

  Continue Reading...